Integritetspolicy

Allmänt

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data på denna webbplats hanteras för att följa lagar och förordningar(GDPR).

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge?

De uppgifter vi lagrar är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för de ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning, radering av dina personuppgifter när som helst. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till andvändning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud & personuppgiftsansvarig

Åsa Werner tandläkare AB
556896-0511
Erik Dahlbergsallén 11
11520 Stockholm
Tandlakare.asa@telia.com
08-6614800